جمله های طلایی Tehran Iran. 9 جمله طلایی1_ یادت باشه تا خودت نخوای هیچکس نمیتونه زندگیتو خراب کنه2_ یادت باشه […]