بلیط قطار سریع السیر و کوپه ای و برنامه حرکت قطارها. از سویی ساعت اذان برای اقامه نماز ساعت ۵۵۰ […]