کوپه های آن ۴ نفره ا ست و اتوبوسی ها ۶۰ نفر ظرفیت دارند. قطارهای پنج ستاره فدک. خرید اینترنتی […]