این کفش دارای سه فناوری boost جهت بازگشت انرژی در هنگام قدم برداشتن techfit جهت قرار گیری بهتر و راحت […]