ویژگی ها دارای ساق کوتاه بر روی قسمت پشت پاشنه لوگوی برند قرار دارد. مدل های کفش زنانه all star […]