این كفش ها با نوارهایی چرمی تزیین شده اند که یك بند تا چند ردیف. 149 هزار تومان نحوه خرید. […]