کفشی که می خواهیم به آن بپردازیم کفش طرح اکو است که به صورت دست دوز بوده و جزو برترین […]